Die autorin marjan kamali. Infrastruktur är en viktig grund för ett fungerande samhälle.