En välutvecklad infrastruktur är därför en viktig grund för samhällsutveckling.