Infrastruktur är en viktig grund för ett fungerande samhälle.