“blutrotes grab – zwischen mord und ostsee” von thomas herzberg : atmosphärisch dicht. Bygg för hållbar framtid miljö, sociala aspekter och ekonomi.