“blutrotes grab – zwischen mord und ostsee” von thomas herzberg : atmosphärisch dicht. Det är därför viktigt att inkludera sociala aspekter i planeringen och utformningen av byggprojekt.