Die autorin marjan kamali. Hållbar och inkluderande byggbransch.