Die autorin marjan kamali. Framtidens hållbara stadsplanering.