“blutrotes grab – zwischen mord und ostsee” von thomas herzberg : atmosphärisch dicht. Genom att använda digitala verktyg och teknologier kan byggprocessen effektiviseras och produktiviteten ökas.