Die autorin marjan kamali. Det är därför viktigt att inkludera sociala aspekter i planeringen och utformningen av byggprojekt.