Die autorin marjan kamali. Infrastruktur : grund för samhällets utveckling.