Det är därför viktigt att inkludera sociala aspekter i planeringen och utformningen av byggprojekt.