Genom att använda digitala verktyg och teknologier kan byggprocessen effektiviseras och produktiviteten ökas.