Ogólna ocena skuteczności terapii hiperbarycznej tlenem w leczeniu autyzmu.