Podstawowe zasady użytkowania komory hiperbarycznej.